ALKALIZACE

Překyselení organismu je v současném světě jedním z nejnebezpečnějších degenerativních zdravotních problémů vůbec. Obzvláště proto, že mu doposud není věnována patřičná pozornost. Překyselení, jeho dopady a souvislosti, zdá se unikají jak oficiální nauce o zdraví, tak i nám samotným. Málokdo si doposud dokáže uvědomit přímý vztah mezi možným dlouhodobým nadbytkem kyselin v organismu a zdravím. Zdraví, neboli stav bez nemoci, je totiž bezprostředně závislé na rovnováze kyselých a zásaditých látek v těle. Stav nadbytku kyselin způsobuje či zhoršuje drtivou většinu nemocí. Podle významných světových autorů totiž téměř není možno onemocnět , dokážeme – li udržet správnou zásadito-kyselou rovnováhu v organismu. A co to znamená pro nemocné? Pokud je možno nastolit správný poměr kyselin a zásad v těle, je vždy možná náprava zdravotního stavu či dokonce vyléčení!!!
„Každé chronické onemocnění začíná lokálními skrytými acidózami-překyselením, které pokračují latentní-skrytou acidózou základní substance s odpovídajícími rekcemi buněk. Končí tím, že se v organismu etabluje uzavřený kruh a při následné masivní acidóze, která se může projevit “zatuhnutím“ postižené tkáně se ztrácí možnost řídit v ní základní životní pochody“ …toto je jedno z prohlášení profesora H. Heine, vedoucího Anatomického a klinicko-morfologického institutu na universitě ve Wittenu v Německu. Podle tohoto odborníka šance na uzdravení začínají odbouráním chronické acidózy, kromě jiného zvýšením zásob zásaditých látek a zachycením volných radikálů.
Správný poměr kyselin a zásad v těle je žádoucí a nutný. Náš organismus to ví naprosto přesně a proto s geniální přesností udržuje ve správném pH orgán, který považuje za nejdůležitější. Krev! Krev má pH 7,35 až 7,4 s velmi nepatrnými výkyvy. Pokud by se tato hodnota výrazněji snížila pod 7,35 člověk zemře. Jak jednoznačné… Celá řada biochemických pochodů v těle je zaměřena na udržení pH krve a to i za cenu „nesprávné funkce jiného orgánu“ Krev má prostě přednost…
Jak se tento důležitý proces realizuje? Kyseliny jsou pro organismus škodlivé látky. Pro zajištění zmíněné acido-bazické rovnováhy je bezpodmínečně nutné kyseliny z těla průběžně odbourávat/redukovat. K odbourávání kyselin může dojít pouze za přítomnosti látek zásaditého charakteru. Jestliže je jejich příjem dostatečný, je vše v pořádku. Jestliže přijímáme zásaditých látek málo a kyselých mnoho, organismus je nucen použít pro redukci kyselin uložené zásadité látky . Vápník z kostí a zubů, chrom ze slinivky, zinek z prostaty, hořčík, který byl původně určen pro nervovou činnost atd.. Tím dochází k ochromení bezchybné činnosti orgánů a následně pak k nemocem, které se dlouhodobým překyselením stávají chronické. Mohl by následovat dlouhý výčet chorob počínaje alergiemi, artrózami… a konče např. žaludečními vředy.
 
                                                                                                                                                                                                     

Voda Kangen má pH 9,5 oproti vodě z kohoutku a baleným vodám, které mají pH 7 a nižší.

Pomáhá tedy přirozenou formou udržovat kyselo-zásaditou rovnováhu.

Žádným nemocem, vč. rakoviny, se v alkalickém (zásaditém) prostředí nedaří!

 

 

 

Překyselený organismus nemůže být zdravý. Čím větší je toto zatížení, tím závažnější je onemocnění.

TOPlist